Esileht
Ehitus
Hooldus
Galerii
Hinnainfo
Kontakt

Hooldustööd

Salvkaevu hooldamine
Siinkohal saame rääkida mitmetest tegevustest. Lihtne hooldus suurendab kaevu iga ja parandab veevarustust ning -kvaliteeti. Suuremad tööd parandavad seda kõike veel rohkem.

Enamlevinud "hoolduspakett" kujutab endast järgmist:
-veest tühjakspumpamine. Vana ja seisnud vesi võib olla roiskunud või reostatud. Vees võib helpida sinna sadanud puulehti ja muud soga mis pole veel põhja settinud. Soojema veetemperatuuriga kaevudes võib esineda vetikaid.
-põhjasoga eemaldamine. Põhja on tihtipeale kogunenud kaevurakete vahelt või alt tunginud muda ning liiv. Mõnelpool on seda koguni üle meetri jagu. See raskendab vee kaevu imbumist ja vähendab vee mahtu. Lisaks leiab vanadest kaevudest igasugu metallesemeid või koguni loomakorjuseid.
-kaevuseinte survepesu. Kaevu sintele võib olla kogunenud sammalt ja mustust.


Muud tööd

Rakete vahede tihendamisel on mitu eesmärki. Eestkätt on oluline, et kaevu lähedalt pinnavesi kaevu ei uhuks. Tihtipeale satub kaevu ümbrusesse reovett ja keegi ei taha seda ju oma joogivee hulka. Rakete vahelt uhub ka kaevu pinnast.  

Setete välja pumpamine parandab kaevu veevarustuse taastamist ja väljapumbatu arvelt suureneb veevaru hulk.  


Kaevuümbruse tihendamine takistab sademetel ja sulaveel kaevu imbumast. Kaevusuudme ümber tekib seoses kaevejärgse pinnase vajumise ja tallamisega ajapikku lohk. Sinna koguneb vesi mis tahab kaevu imbuda viies kaasa pinnast ja lõhkudes rakkeid ja nende vahesid.