Veesoonte otsimineVeesoone otsimise vardad reakeerivad maakihi anomaaliale. Kui on mingi murdekoht või üleminek ühelt materjalilt teisele, siis on lootust ka vett leida. Võime kogemuste põhjal öelda, et veesoont pole mõtet otsida elektriliini alt. Samuti reageerivad vardad siis, kui tegemist on mingi trassiga maa sees. Ei oska hinnata veesoone sügavust ja vee hulka. Oleme märgand vitste erinevat käitumist. Vee kogus on olnud eriti hea, kui vitsad on läinud laiali, mitte risti.

Seega: Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veesoone asukohta määrame terastraadi abil. Veesoone otsimisel on oma võlu. Kui inimese pakutud piirkonnas leiame soonte ristumiskoha, siis me ka seda kohta soovitame. Kui inimesel on kindle soov kuhugi kaevu teha, olgugi, et me seda kohta õigeks ei pea, siis me ka teeme, kuid kaev tuleb enamasti märgatavalt sügavama kui on samas piirkonnas olevatel naabritel.