Kaevurakete tarnimineTurul on kujunenud olukord, kus rakke tegijaid on järgi jäänud üksikuid ja rakke kvaliteet kõigub tugevalt. Sellest tulenevalt on enamus kaevumehi kaevu kaevamise ja rakke hinna lahku löönud. On rakke paigaldamise hind või kaevu jooksva meeteri hind ning rakkega seotud kulud. Rakke transportimisel võib ühe kliendi juurde olla viiskümmend kilomeetrit aga teise juurde mitu korda rohkem maad. Samuti võib inimene leida, et tema saab soodsamalt ja rakke kvaliteet pole üldse oluline. Siin on kokkuleppe küsimus, kas rakked toob kaevumeister või klient ise. Unustada ei maksa asjaolu, et ükski kaevumees ei suuda Teile konkreetselt öelda, mitu raket täpselt läheb. Rakete arv selgub töö valmides. Täitsa tavaline on ühe või kahe rakke kõikumine. Erinevatel rõngameistritel on rakked erineva kõrgusega, eriti mis puudutab suuremaid rakkeid kui 80 cm läbimõõduga.