Kaevu projekteerimineEhitusseadustiku järgi ei ole salvkaevule projekti vaja. Küll on aga vaja esitada ehitusteatis mis sisaldab katastritunnust ja kaevu koordinaate X ja Y teljel koos kaevu kõrgusega merepinnast ja ehitise ehk kaevu tehnilisi andmeid.